Junta directiva

Junta directiva

Miguel Ángel Gracia Ruiz

PRESIDÈNCIA I GESTIÓ DE PROMOCIÓ CULTURAL I D’OCI

Gerard Soriano Fernández

VICEPRESIDENT I COMUNICACIÓ

Dara A. Lobatón Gyergyói

SECRETARIA I PRODUCCIÓ

Eulàlia Barreda Vilalta

TRESORERÍA

Gerard Perez Golobardes

VOCAL I JOCS

Robert Moreno Díaz

VOCAL, ADJUNT A PROMOCIÓ CULTURAL I D’OCI I TÉCNIC AUDIOVISUAL

Didac Reverte Romero

VOCAL I TIC