Aquest pla té com a objectiu aconseguir una estructura de voluntariat a l’entitat NEVEN que doni suport a la consecució de la missió prevista en els seus estatuts.

Entrada similar