Polítiques i tècniques aplicades

Polítiques generals culturals

 • Promoció de la cultura: Aquesta política es centraria en donar suport a la creació i difusió de la cultura, independentment de l’edat, l’origen, el gènere o la condició social. Podria dur-se a terme a través de subvencions, beques, espais de creació i difusió, etc.
 • Educació cultural: Aquesta política es centraria en l’ensenyament de la cultura a tota la població. Podria dur-se a terme a través de l’incorporació de continguts culturals en el currículum educatiu, l’oferta d’activitats culturals extracurriculars, etc.
 • Participació cultural: Aquesta política es centraria en promoure la participació de tota la població en la cultura. Podria dur-se a terme a través de la formació en gestió cultural, la creació d’espais de participació cultural, etc.
 • Inclusió i diversitat cultural: Promoure la participació de diferents grups socials i expressions artístiques.
 • Accessibilitat: Garantir que les programacions siguin accessibles per a persones amb discapacitat i altres col·lectius.
 • Desenvolupament local: Donar suport a artistes i col·lectius locals, promovent el talent i la identitat cultural.
 • Participació ciutadana: Fomentar la participació activa de la comunitat en el disseny i el desenvolupament de les programacions.

Polítiques d’impacte

Coordinació

 • Política estratègica: Creant una estratègia conjunta de programació.
 • Crear valor públic: Donant valor a la cultura i l’oci
 • Internalització i externalització: Fent propostes internes o buscant entitats o empreses externes.
 • Metodologies àgils: Creant una estructura nova
 • Prova pilot: Provant propostes en petit format
 • Desmantellament de comportaments estancs: Trencant amb les propostes regles obrint camins
 • Gestió sobre el

Captació

 • Equip multidisciplinari: Treballant amb els diferents perfils
 • Política d’inclusió, igualtat i diversitat: Sent tots iguals
 • Actuacions d’èxit i bones pràctiques: Seguin els èxits i una ètica
 • Procés participatiu: Deixant a les comissions i socis poder decidir
 • Marxa exploratòria: Cercant propostes i idees a altres espais
 • Gestió cívica: Gestionada pels socis
 • Bústia de denúncies anònimes: A partir de transparència
 • Detectiu d’incògnit: Infiltrant-nos en propostes noves

Cooperació

 • Economia circular i regenerativa: A partir dels col·laboradors locals
 • Pagament per ús: Via quotes de les activitats
 • Banc del temps, feines i cadena de favors: Cercant unes col·laboracions mútues entre ens, empreses i entitats.

Cultura

 • Crear entorn amigable: A partir d’una bona relació entre tots
 • Ritualitzar dinàmiques socials i family day: Com es el saló de la diversió o els dies de jocs
 • Posar-se en la pell de l’altre i agafar contacte amb la ciutadania: Buscant i cercant què busca la ciutadania en les propostes
 • Oficina del voluntariat: Amb el pla de voluntariat i la seva participació a les propostes
 • Visita sobre el terreny i estància: Visitant altres propostes en el moment de la realització
 • Consultoria: Via assessors o acceleradora APGCC
 • Mentoria i tutoria: Via acceleradora APGCC
 • Campanya de sensibilització i divulgació: A partir de les nostres activitats
 • Branding: Crear una marca com NEVEN assoc o Urban Chicken