Els nostres propòsits

  • Fomentar la cultura, les arts i l’oci.
  • Dinamitzar tots els cicles de vida de la societat.
  • Impulsar la comunicació i la educació.
  • Promocionar la diversitat cultural i la participació ciutadana.
  • Promoure l’accessibilitat cultural i la inclusió de diferents grups socials.
  • Estimular la creació artística i el talent local.
  • Generar espais de trobada i diàleg intergeneracional.