DIA DEL TORNEIG: 15/04/2023

LLOC: Espai Jove

HORARI: 17.00-21.00

BASES GENERALS

Aquest torneig és un torneig NO oficial ni classificatori és de caràcter Amateur.
El límit de participants es compta a partir del mínim que són 4 d’ara endavant.
La victòria s’obtindrà al millor de tres per cada trobada.
En apuntar-te a aquest torneig, acceptes la normativa així com les sancions que se’t puguin aplicar en cas d’una conducta antiesportiva.

BASES LEGALS DEL TORNEIG

La present normativa té com a objectiu establir les regles de la competició. Aquestes regles hauran de ser conegudes i enteses per la totalitat dels participants, havent acceptat les mateixes una vegada que es formalitza la inscripció. Tots els participants hauran de comprometre’s en la seva bona fe, per a vetllar pel compliment d’aquestes. Pel que fa al reglament del joc Pokémon TCG i tot el que no contempli la present normativa, l’esdeveniment es regirà pel reglament oficial establert per Pokémon Company, actualitzat sempre en data del torneig. Aquest ha de ser conegut per tots els jugadors, almenys en els seus aspectes més bàsics. El format per a aquest torneig és estàndard i cada jugador haurà de portar la seva baralla

MÈTODE D’INSCRIPCIÓ

La inscripció al torneig estarà fins al dia anterior al torneig en la web de NEVEN i se’ls validés en el mateix torneig abans de començar. Per a això s’haurà de donar les dades personals (Nom Cognoms, etc.).

OBLIGACIONS DEL FORMAT

Mall de 60 cartes amb no més de quatre de qualsevol carta d’energia no bàsica, amb sis cartes de premi. Només s’acceptessin cartes en els idiomes Anglès o Español, no s’acceptessin en altres idiomes.

FORMAT DEL TORNEIG

L’esdeveniment se celebrés en un torneig tipus suís(al millor de 3). El nombre de rondes de la fase classificatòria varia en funció del nombre de participants tal com marca el reglament per a tornejos amb sistema suís.

EMPAT 

En cas d’empat, el desempat es determinarà segons el ràtio de cada jugador.

RÀNQUING DE CLASSIFICACIÓ

L’organització de l’esdeveniment gestionarà el rànquing i el pairing. Se sumen 3 punts per cada ronda que guanyi un participant, i un sol punt en cas que al final d’una ronda no existeixi guanyador i acabi en empat. En cas de perdre una ronda o no presentar-se, no sumaran punts

RETIRADA DEL TORNEIG

Si un jugador es retirés del campionat ja començat, per la causa que fora, EN CAP CONCEPTE ES PERMET INTRODUIR NOUS JUGADORS. Només en el cas que el torneig no s’hagi iniciat s’admetran nous jugadors. LA RETIRADA DEL CAMPIONAT PER MOTIUS NO JUSTIFICATS IMPLICA LA PÈRDUA DE QUALSEVOL DRET A RECLAMAR.

ALTRES NORMES

Encara que es tracti d’un torneig amateur, l’objectiu continua sent gaudir del joc i el nostre hobby. Així i tot, en un joc en el qual sempre ha d’haver-hi un vencedor i és normal que tots vulguem guanyar, però el principal és la diversió de tots els participants. Si no estàs disposat a divertir-te o penses que pots molestar a un altre participant, abstén-te de participar. No es permetran cap mena de menyspreu, insults, vandalisme, etc. En aquests casos i en els quals no exposats es consideren una conducta inapropiada per al bon desenvolupament de l’esdeveniment, el jugador irrespectuós rebrà una amonestació. En cas de rebre una segona amonestació el jugador amonestat pot ser eliminat de l’esdeveniment, i en cap concepte es permetrà el seu reenganxi a aquest. L’esdeveniment pot ser fotografiat o gravat, per la qual cosa qualsevol jugador autoritza a ser gravat o fotografiat per personal de l’organització. Aquest material gràfic pot ser públic en qualsevol mitjà que l’organització consideri oportú (xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) Tots els participants hauran de ser arbitrats pels mateixos jugadors basant-se en les regles oficials de Pokémon TCG, recordant que abans de res ha de prevaler el seny i el respecte entre tots els participants del torneig. En cas que una taula no sigui capaç de resoldre qualsevol dubte o existeixi disconformitat, serà l’organitzador qui decideixi la resolució de la incidència. En els casos en els quals aquestes bases no contemplin alguna situació, i sigui necessari ser incloses en les bases, la direcció podrà incloure-les sense previ avís. Així mateix, també podran modificar allò que sigui necessari, sigui com sigui la seva naturalesa.

PREMIS

En el premi existirà un primer i segon premi per els guanyadors del torneig. A més en el cost de participació inclou un sorteig d’una caixa de Pokemon d’edició especial.

Entrada similar