1. Organització: L’activitat OFF Carnaval, organitzada per NEVEN assoc amb la col·laboració de diferents joves, es realitza dins de la rua de Martorell el dia 10 de febrer. L’organització es reserva el dret de fer canvis si ho considera necessari.
  2. Forma de participació: L’activitat és oberta a tothom que tingui 16 anys o més. Els menors tindran prohibit fer qualsevol activitat no permesa legalment per menors, com beure begudes alcohòliques vingui d’on vingui.
  3. Participació i tema: Els participants poden proposar un tema i entre 7 i 10 disfresses o grups de disfresses sobre el tema enviant una resposta a un formulari proposat per l’organització fins el dia 24 de desembre de 2023. L’organització farà un filtratge de les propostes (on s’escolliran un màxim de 15 propostes) i els participants posteriorment votaran per escollir el tema final al grup general de Whatsapp de l’activitat. En cas d’empat, decidirà l’organització de l’activitat quina proposta surt definitiva. Aquest procés es basa en principis democràtics i busca fomentar la participació activa dels participants.
  4. Disfresses: Un cop s’ha escollit el tema, els participants es podran disfressar d’una de les disfresses proposades que estiguin relacionades amb el tema. Es valorarà la creativitat i l’originalitat de les disfresses.
  5. Dret a begudes i cotilló: El mateix dia de l’activitat, els participants tenen dret a begudes i cotilló. L’organització proporcionarà aquests elements però es recomana als participants que consumeixin de manera responsable. No es donarà res durant el recurregut que es fa dintre de la Rambla de les Bòbiles de Martorell.
  6. Dinamització: Durant tota l’activitat, hi haurà dinamitzadors i un DJ al camió/escenari que amenitzaran l’esdeveniment amb música i activitats.
  7. Concurs de disfresses: Es realitzarà un concurs de disfresses amb dues categories: individual i grupal. Dins de cada categoria hi haurà 3 subcategories: millor disfressa, segona millor disfressa i millor animat. Cada subcategories tindràn premis decidits per l’organització, on seràn sorpresa fins a l’entrega de premis. El jurat del concurs estarà format per membres de l’organització, serà secret fins a l’entrega de premis i es basarà en criteris com la creativitat, l’originalitat i l’adequació al tema. El jurat tindrà fins a la Rambla de les Bòbiles, on es farà l’entrega de premis sense parar la rua, per decidir i votar de manera electrònica.
  8. Normes de civisme i respecte: Tots els participants han de respectar les normes de civisme i respecte, així com totes les normes que surten al decret 112/2010 del 31 d’agost de la Generalitat de Catalunya. Qualsevol comportament que no compleixi aquestes normes pot resultar en l’expulsió de l’activitat.
  9. Opció a premi de la rua de Carnaval 2024 per part de l’Ajuntament de Martorell: Si, es el cas que la nostra activitat guanya un premi, l’organització decidirà sobre aquest. En cap cas es repartirà.
  10. Codi ètic: Tots els participants han d’acceptar el codi ètic de l’entitat. Aquest codi estableix les normes de comportament que esperem dels participants per garantir un ambient respectuós i segur per a tothom.

La participació en aquesta activitat implica l’acceptació d’aquestes bases legals.

Entrada similar